Föreläsningar & Kurser- Föreläsningar & Kurser -

Framtiden skapas i nuet

Hela universum består i sin grundläggande natur av energi och energi är detsamma som information i rörelse.
Vi själva kan påverka energin genom att rikta vår uppmärksamhet till det som vi vill få mer utav i livet, faktum är att vi ständigt styr energier genom våra tankar, vår uppmärksamhet och våra avsikter. Är dessa negativa blir livet inget annat än negativt, är de positiva blir livet också positivt.
Att förstå och komma till klarhet med våra oändliga möjligheter kan vara svårt, speciellt om vi länge levt vårt liv utifrån andras värderingar och verkligheter och inte kommit att börja reflektera över vår egen förmåga till påverkan. Ett fantastiskt bra sätt att komma till klarhet är att ta del av och låta sig inspireras av andras erfarenheter och kunskaper.

Från hösten 2014 kommer Själs Kärlek att hålla föreläsningar och kurser samt också bjuda in andra inspirerande föreläsare. Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss på Facebook för att hålla dig informerad om ämnen och datum.

Framtiden skapas i nuet. När vi riktar vår uppmärksamhet i nuet så manifesterar sig framtiden.

Föreläsningar-och-kurser-SK