Nu startar vi upp våra kvällar med temat DET SJÄLFULLA SAMTALET.

Vi träffas i en grupp på max 10 st deltagare för att tala och lyssna med hjärtat.
När vi talar och lyssnar med hjärtat tränas vi också på att höra vårt eget hjärtas röst.
Att tala och lyssna med hjärtat innebär att vi kommunicerar med själen istället för egot.
Den förmågan har vi alla, men använder oss mer och mer sällan av den i vår stressade tillvaro.
Att lära sig att kommunicera med själen ger insikter och reflektioner, hjälper oss att förstå och hantera kommunikation på ett djupare plan och stärker vår självkänsla.
Samtalen sker utifrån vad vi var och en önskar samtala om. Kostnad 100 kr. Fika ingår och vi avslutar med en gemensam meditation. Lämna oss dina kontaktuppgifter
eller gilla oss på FB så att vi kan hålla dig underrättad om när våra själfulla samtal äger rum.

Själfullt-samtal

Varmt välkommen!