charity

Lyckan är att få leva sitt liv i fred och kärlek. Med tilltro till sig själv och sin förmåga att klara av att försörja sig själv och att ha en meningsfylld tillvaro. Att ha fina relationer i varm gemenskap. Att leva i samförstånd och balans med naturen. Att glädjas åt ögonblicken som finns i nuet. En form av lycka är också att sträcka ut en hjälpande hand. Att visa att man bryr sig och värnar någonting.

charity

VENUS AJAI

SJÄLS KÄRLEKs halsband som säljs till förmån för arbetet mot våld mot kvinnor och
våld i nära relationer.

Halsbandets åtta-kantiga stjärna står symboliskt för beskydd och pånyttfödelse samt skapandet av harmoni och balans. Ametisten i stjärnans mitt sägs skydda mot negativa energier och ge
klarhet och insikt.

Ajai är sanskrit och betyder oövervinnerlig.

MOTHERS BLESSING

SJÄLS KÄRKELs halsband som säljs till förmån för olika barnprojekt.

Texten på amuletten på detta halsband är hämtad ifrån en dikt av Guru Arjan Devi Ji (som levde på 500-talet) och handlar om en Moders kärleksfulla budskap till sitt barn att aldrig glömma Gud. Modern i detta fall står som symbol för alla som vill jordens barn det bästa och påminnelsen om Gud står symboliskt för påminnelsen om att aldrig någonsin glömma att man är älskad.

CHARITY WITH GRATITUDE AND LOVE

SJÄLS KÄRLEKs halsband som säljs till förmån för Casa de Don Ingnacio de Loyola i Abadiânia, Braslien.

Halsbandet är ett Rosary halsband tillverkat i silver och vita agater. Det vackra korset smyckas av vita topaser. De vita agaterna sägs bygga upp styrka och ge hopp. Med deras hjälp står vi stadigt på jorden samtidigt som vi tonar in i vårt högsta medvetande och till Skaparen. De vita topaserna står för sanning och förlåtande, för lycka och för hopp. De hjälper oss att finna vårt sanna syfte och öde.

Önskar du få mer information om eller köpa något av våra CHARITY smycken, skicka ett email till charity@sjalskarlek.se eller ring oss på 08 – 653 15 50.

hand
hand
hand

Lyckan runt hörnet

Jag går med starka ben
längs den slingrande vägen

Stannar upp, tar en paus
Ser andäktigt ut över vidderna

Ljuset längst bort manar på
lockar med löften om lycka

Jag snabbar på stegen
kan inte gå fort nog

Takten ökar på
För sent att vända om

Jag ser det jag trodde fanns
ouppnåeligt försvinna runt hörnet

Vaknar upp, allt är förlorat
Sakta börjar det klarna

Det jag sökte längst bort
och vigde mitt liv åt att finna

Det fanns inom räckhåll
Då och nu, och För alltid