Livskraft i symbolernas förunderliga värld.

Vi människor har sedan urminnes tider smyckat oss med symboler för att förstärka budskap och för att visa tillhörighet. Symboler används som en länk mellan nuet och det eviga, och mellan det världsliga och det andliga.

Symboler kan också användas som en påminnelse om våra innersta intentioner eller som en förhoppning om en önskad utveckling.

En del av oss har en stark övertygelse. Vi behöver dock varken vara troende eller religiösa för att söka efter hopp, kärlek och ljus och det vi alla har gemensamt, den inneboende Livskraften.

Bland våra smycken återfinns symboler från flertalet livsfilosofier och religioner. Vi lägger inga värderingar kring tolkningarna kring dem, inte heller håller vi något trossystem framför något annat. Vårt syfte är endast att skapa LIVSKRAFT och förhoppningen är att du som bärare hittar en länk till det som känns värdefullt och viktigt för dig personligen.


Gudomlighet

Att leva med en kraft, en energi
som stärker oss och gör vår livsvandring
lättare och mer meningsfull är underbart.
Det är en självklar och helande kraft
som har använts och upplevts av
människan i alla tider.

En del kallar kraften för Gud,
andra den för Allah.
En del tror på naturens kraft,
andra på universums.
Namnet är oviktigt, för varje upplevelse
är alltid personlig och unik.

Sanningens Vet(en)skap

Sanningen behöver ingen vetenskap
För att överleva
Inga priser att vinna
För att bli verklig
Sanningen behöver aldrig upptäckas
Eller forskas på

För
Sanningen finns inom oss
Och i Alltet
Den är vår största Vet(en)skap

Stilla min Själ

Stilla min själ
Jag lyssnar
Och hör
Din viskning
Genom bruset

De vackraste orden
Så självklart

Och inser att,
av allt annat
ingenting betyder
Någonting

Mer
Någonsin
och
Aldrig