Om Själs Kärlek

SJÄLS KÄRLEKs tillblivande handlar om en själs djupa längtan att förverkliga sina innersta önskningar. Marina Ebe startade sin karriär i smyckesbranschen för snart 25 år sedan. Under dessa år har hon och hennes kollega och syster Biggi Lau Thornander i sina butiker representerat många etablerade och välkända smyckesmärken liksom mindre och nya smyckesdesigners.

Parallellt har Marina Ebe genom åren haft ett stort intresse för hälsa, personlig utveckling och filosofi. Hennes kunskaper ledde vidare till ett inre sökande och hon fann en stark inneboende Livskraft som blev en viktig vändpunkt i hennes liv.

Under 2009 började tankarna formas kring en kollektion smycken som bär en djupare mening. Smycken som tillverkats av och för kärlekens budskap.
Kärleken till sig själv, till andra och alla livsformer.

Det skulle dröja till januari 2012, då Marina under en vistelse hos Joâo de Deus och Casa de Don Ignacio de Loyola i lilla byn Abadiânia i Brasilien, realiserade tankarna till ett konkret koncept. Att SJÄLS KÄRLEKs logotype och kollektionens familjer och dess budskap utvecklades just där och då ser Marina som ett samarbete med de kärleksfyllda energiformer som där arbetar i Kärlekens Tjänst. Där och då föddes SJÄLS KÄRLEK, daterad anno 2012.

Genom halsbandet CHARITY WITH GRATITUDE AND LOVE vill SJÄLS KÄRLEK bidra till Casans värdefulla verksamhet som helt drivs på ideell basis.

Marina Ebe är bland annat livscoach, mindfulnesscoach, kundaliniyoga- och meditationslärare. Men främst är hon en själ som på sin livsvandring vill bidra med kärlek, livskraft och livsskapande.

I mars 2014 förverkligas SJÄLS KÄRLEK i den egna butiken i Gamla Stan i Stockholm.

SJÄLS KÄRLEK’s smycken förmedlas också via Själsfränder.